Petrochemie

Veel van onze klanten zijn actief in de petrochemie en betreft hoofdzakelijk het reinigen van afgassen die moeten voldoen aan de NeR norm (Nederlandse emissie Richtlijn).

In de meeste applicaties is noodzakelijk dat we eerst een gedegen vooronderzoek uitvoeren en een test uitvoeren met een pilot installatie. De afgassen zijn vaak koolwaterstofhoudende H2S en andere (brandbare) zwavelhoudende gassen zoals mercaptanen, methylsulfides en oplosmiddelen.

De systemen om te voldoen aan de uitgangspunten bestaan vaak uit verschillende technieken, denk aan combinaties van gaswassers en actiefkool/chemische filters.

Bij calamiteiten en shutdowns worden bij het openen van de installatie ook geurneutralisatie middelen verneveld op het mogelijke emissie-punt om de hinder zo laag mogelijk te houden.

Wij ontwikkelen/produceren geurneutralisatie middelen en was-vloeistoffen om de geur en emissie te neutraliseren van afgassen en hinderlijke procesgeuren.

Wij verkopen en/of verhuren systemen om de geurneutralisatie middelen op de juiste wijze toe te passen, zoals gaswassers, vernevelings apparatuur en kool/chemische filters.

Wij geven u graag advies welke oplossing voor uw specifieke geurprobleem geschikt is (bel 0297-820820 of mail).

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik op akkoord om door te gaan met het bekijken van deze website.